A már felmerült vagyoni károkat általában egy összegben téríti a kártérítés fizetésére kötelezett szerv. A jövőben rendszeresen felmerülő (gyógyszerköltség, rehabilitáció, gondozás, etc.) károk térítése járadék formájában szokott megvalósulni. A kártérítés fizetésére kötelezett szerv esetenként ajánlatot tesz ezek egyösszegű megváltása is.

sérelemdíj minden esetben egy összegben kerül kifizetésre.