regiosterkep

A káresemények általában egyedi esetek, egyedi jellemvonásokkal. Általánosságban azonban az alábbi szolgáltatásaink alapján rekonstruálhatók.

 1. ingyenes konzultáció(káresemény jogalapi bírálata, elszenvedett sérülések felmérése, anyagi károk és sérelemdíj előzetes becslése)
 2. szükséges iratok beszerzése
 3. tanácsadás (peren kívüli eljárás ismertetése)
 4. szakavatott jogi képviselő kiválasztása
 5. kárigény összeállítása, benyújtása a biztosítóhoz vagy egyéb kötelezett szervhez
 6. kárügyintézés, kárigény érvényre juttatása
 7. igazságügyi orvosszakértő bevonása
 8. kárügy lezárása megfelelő kártérítési összeg kifizetése esetén

A fenti folyamat nem vezet a jogos kártérítés folyósításához?

A felsorolt szolgáltatások mind

ELŐZETES KÖLTSÉG NÉLKÜL,

  SIKERDÍJÉRT   vehetők igénybe.

Amennyiben a fenti folyamat nem vezet a jogos kártérítés folyósításához (részkifizetések, vagy nem megfelelő összegű kártérítés), polgári peres eljárás a javasolt.

 1. keresetlevél összeállítása, bírósághoz való beadása
 2. polgári peres eljárás lefolytatása
 3. kártérítési összeg intézése

Miért éppen sikerdíj?

 • mert bárki, anyagi helyzettől függetlenül igénybe tudja venni szolgáltatásunkat
 • mert hiszünk az elfogadott megbízások sikerességében (olyan megbízást nem vállalunk, ami megítélésünk szerint nem teljesíthető)
 • mert így tartjuk helyesnek, korrektnek és fontos számunkra az Ügyfeleink elégedettsége
 • mert a sikeresség mértékének figyelembe vételével alakul a sikerdíj összege, így GARANTÁLT a minőségi szolgáltatás
 • mert közös a cél, azaz a jogos kártérítés intézése!

A személyiségi jogok csorbulását jelenti a testi és szellemi épség megsértése, veszélyeztetése. Mindezek alapján a közlekedési balesetben sérült vétlen személyek önhibájukon kívül sérülnek meg, ezért kártérítés illeti meg őket.