VAGYONI KÁRKÉNT ÉRVÉNYESÍTHETŐ MINDEN OLYAN JOGCÍM, AMI NEM SÉRELEMDÍJ

 • Sérült, vagy tönkrement ingóságok
  Balesetben sérült, vagy tönkrement ingóságok térítése. (pl. sérült ruházat, eszközök, stb.)
  Az ingóságok térítése általában számla ellenében, vagy egyéb bizonyító erejű dokumentum alapján valósul meg.
 • Járadék
  Egy meghatározott időre, vagy akár élethosszig tartó rendszeres juttatás, amit különböző jogcímeken lehet érvényesíteni (tartáspótló járadék, rehabilitációs járadék, fokozott erőkifejtéssel végzett munka járadéka, stb.)
 • Kamat
  A baleset időpontjától a megítélt kártérítési összeg után a kártérítés fizetésére kötelezett szervnek kamatot is fizetnie kell.
 • Indokolt kiadás
  Indokolt kiadás pélfául: bérgépjármű, gyógykezelések, gyógyszerköltség, ápolás és gondozás költsége, háztartási és ház körüli kisegítő költsége, látogatás költsége, közlekedési többlet, rezsi többlet, szakmai átképzés költsége, stb.
  A fenti kiadások indokolt esetben, az életszerűség figyelembe vételével kerülnek térítésre.
 • Keresetkiesés, elmaradt haszon
  A táppénzes időszak tartama alatt, vagy indokolt esetben a teljes gyógyulásig az átlagkereset és a táppénz közti különbözet kerül térítésre, hogy az eredeti állapotot lehessen helyreállítani.