Amikor egy baleset halálos kimenetelű, úgy a vétlen, elhunyt személy közeli hozzátartozói tarthatnak igényt sérelemdíjra és egyes vagyoni károk térítésére (temetés költsége, gyászruha, tartáspótló járadék, etc.). Amennyiben a család valamely tagja elhunyt, úgy a hozzátartozóinak sérül a teljes családban éléshez való joga. A lelki fájdalom és gyász feldolgozásán túl további hátrányos változások is bekövetkeznek a közeli hozzátartozók életében.

 • Szülő elvesztése
  Kiskorú gyermek esetében a szülő, vagy akár szülők elvesztése rendkívüli tragédia. A haláleset megfosztja a stabil érzelmi élettől, a szülőre való támaszkodás lehetőségétől, az egészséges, teljes családban való felnövés alternatívájától. A lelki megrázkódtatás egész életre kiható negatív ráhatást eredményez.
  Felnőtt korban is rendkívül nehéz feldolgozni a szülő halálát, ekkor is sérül annak a joga, hogy a család védett jogintézményének egészséges tagja lehessen.
 • Gyermek elvesztése

  Feldolgozhatatlan tragédia és veszteség egy szülő számára a gyermek elvesztése. Kiskorú gyermek elvesztése esetén sérül a teljes családban éléshez való jog, különösen súlyos eset, amennyiben egyetlen gyermeke van a szülőknek és nem tudnak már továbbit vállalni.
  Felnőtt korú gyermek elvesztése esetén is sérül a teljes családban éléshez való jog, az idősödő szülők nem tudják megkapni azt a törődést és segítséget, ami a felnőtt gyereküktől elvárható lenne. Különösen súlyos eset, ha a szülő özvegy és a gyermeken kívül nincs más hozzátartozója.
 • Testvér, nagyszülő, mostoha szülő vagy gyermek elvesztése

  Ilyen esetekben még inkább bizonyítani szükséges a nagyon szoros, akár napi kapcsolat fenntartását, vagy együttélést. Ebben az esetben ugyanis sérelemdíj járhat, az viszont általános esetben kisebb mértékű, mint a közelebbi hozzátartozóknál.
 • Házastárs elvesztése
  A házastárs elvesztése esetén a másik félnek egyedül kell a családi funkciókat ellátni. A családban való munkamegosztás meghiúsul, megnövekszenek a terhek és az egyedül maradt fél életlehetőségei beszűkülnek.
 • Élettárs elvesztése
  Ebben az esetben is sérelemdíjra lehet jogosult az élettárs, azonban bizonyítani szükséges az élettársi kapcsolatot. Az élettársak közös és nevelt gyermekei is jogosultak sérelemdíjra.